De congreshal aan de Edeseweg 147 in Bennekom heeft een nieuwe eigenaar: Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Met de aankoop ontstaat er ruimte voor een nieuwe ontwikkeling bij de entree van Bennekom. Zenzo is samen met de gemeente Ede en de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom een eerste verkenning gestart naar de mogelijkheden voor herbestemming/nieuwe invulling van deze prachtige plek. De interesse voor vestiging op deze locatie is groot en er zijn al een aantal partijen aangehaakt waaronder Kindercentrum Bzzzonder en maatschappelijk horecaondernemer Bijzondere Gasten.

Samen met deze partijen zet Zenzo de zoektocht voort naar een aantrekkelijke invulling of herbestemming van de Congreshal. De gemeente Ede is enthousiast over het initiatief en geeft aan dat het een buitenkans is om deze prominente plek een nieuwe impuls te geven. De locatie heeft momenteel een afgesloten karakter en met de herontwikkeling kan verbinding worden gemaakt met het achtergelegen groene gebied en kan het gebied een meer open uitstraling krijgen. Daarmee wordt aansluiting gevonden bij de doelen uit de Dorpsvisie Bennekom.

Het idee is om op de locatie een initiatief ontwikkelen, geïnspireerd op een maatschappelijk concept met aanvullende woonvormen. Een plek waar jong en oud samenkomen en leven, waarbij een zorgvraag geen beperking is om er te kunnen zijn. Een plek van ontmoeten, bezinning en verbinding, met ruimte voor groen, ontspanning en zorg voor elkaar. Circulaire economie, opleiding, onderwijs, technologie en wetenschap krijgen daarbij eveneens bijzondere aandacht.

Omwonenden, geïnteresseerde (zorg-)partijen en ondernemers zijn van harte welkom om op 17 april 2019 van 19:00 uur tot 21:00 uur in de Congreshal, Edeseweg 147 te Bennekom hun wensen en ideeën voor de toekomstige invulling kenbaar te maken. Wethouder Peter de Pater trapt deze avond namens de gemeente Ede af, waarna Zenzo haar eerste visie presenteert. Op deze avond is het pand te bezichtigen en is er ruimte om de initiatiefnemers te ontmoeten.

Doel van deze kick-off bijeenkomst is om in gesprek met de omgeving en andere stakeholders en de visie te delen en hiermee ideeën uit de samenleving op te halen. Tevens is Zenzo op zoek naar andere maatschappelijke en commerciële partners die aan willen sluiten bij het initiatief!